รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  21 กุมภาพันธ์  - 23 กุมภาพันธ์ 2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65020286 29/04/2565 เลขที่ 953532 คุณกรรณภิรมย์ (จัดซื้อ) แจ้งมีการเปลี่ยนสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/3/65  
NO.65020287 29/04/2565      
NO.65020288 29/4/2565 เลขที่ 2201IVREN0214  ต้นฉบับใบแจ้งหนี้กับสำเนาที่หน่วยงานไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/3/65  
NO.65020289 29/4/2565      
NO.65020290 29/04/2565      
NO.65020291 29/4/2565      
NO.65020292 25/03/2565      
NO.65020293 29/04/2565      
NO.65020294 25/03/2565      
NO.65020295 25/03/2565      
NO.65020296 25/03/2565      
NO.65020297 29/4/2565 เลขที่ BI0014117  หน้างานแจ้งยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่ได้ใบส่งสินค้า คุณสาวจัดซื้อวางบิลให้ร้านค้า 29/3/65   
NO.65020298 25/03/2565      
NO.65020299 8/4/2565      
NO.65020300 25/03/2565      
NO.65020301   21/02/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020302 25/3/2565      
NO.65020303 8/04/2565      
NO.65020304 29/4/2565      
NO.65020305   21/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020306 25/03/2565 เลขที่ 22-01052  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/2/65  
NO.65020307   21/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020308   21/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020309   21/02/2565  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020310   21/02/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย  ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.65020311 25/03/2565      
NO.65020312 8/04/2565      
NO.65020313 8/04/2565      
NO.65020314 25/3/2565      
NO.65020315 29/04/2565      
NO.65020316 29/4/2565      
NO.65020317   เลขที IV65-00050,65-00051,65-00046,65-00045  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้าที่ต้นฉบับใบกำกับภาษี แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 28/2/65  
NO.65020318 27/5/2565      
NO.65020319 25/03/2565      
NO.65020320 25/03/2565      
NO.65020321 29/04/2565      
NO.65020322 25/3/2565      
NO.65020323 27/05/2565 เลขที่ 6500000910 ใบกำกับภาษีกับใบสั่งซื้อสินค้ายอดไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/65  
    เลขที่ 6500000911 ใบกำกับภาษีกับใบสั่งซื้อสินค้ายอดไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/65  
    เลขที่ 6500001069 ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับ-ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/65  
    เลขที่ 6500001070 ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับ-ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/65  
    เลขที่ 6500000710 ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับ-ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/65  
NO.65020324 8/04/2565      
NO.65020325 29/04/2565      
NO.65020326 29/04/2565      
NO.65020327 25/03/2565      
NO.65020328 27/05/2565      
NO.65020329   เลขที่ CC00013055  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่ง-ผู้รับสินค้า, ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/3/65  
NO.65020330 29/04/2565      
NO.65020331 25/03/2565      
NO.65020332 27/5/2565 เลขที่ BI6501203 ,BI6501209  ลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้าระบุพ.ศ.ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 23/3/65  
NO.65020333 27/5/2565      
NO.65020334 29/4/2565 เลขที่ BI-0000062163  ยกเลิกเนื่องจากเอกสารใบส่งสินค้าไม่เรียบร้อยติดต่อคุณสุเมศ 087-8453307 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/3/65  
NO.65020335 29/4/2565      
NO.65020335 27/5/2565 เฉพาะไซร์งาน WHIZDOM THE FORESTIAS ตึก HR1 ,ตึก HR2    
NO.65020336 25/03/2565      
NO.65020337 25/03/2565      
NO.65020338 29/4/2565      
NO.65020339 29/04/2565      
NO.65020340 25/03/2565      
NO.65020341 27/05/2565      
NO.65020342 27/05/2565      
NO.65020343 29/04/2565      
NO.65020344 29/4/2565 เลขที่ 6502-03323 วันที่ 17/2/65  วางบิลซ้ำ เลขที่ 6502-03206 16/2/65 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/3/22  
NO.65020345 25/03/2565      
NO.65020346 25/03/2565      
NO.65020347 25/03/2565      
NO.65020348 8/04/2565      
NO.65020349   เลขที่ IR22010043 ,22010044  ใบแจ้งหนี้ไม่ให้ระบุรายละเอียดปี 2564  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/65  
NO.65020350 8/4/2565      
NO.65020351 29/04/2565      
NO.65020352 25/3/2565      
NO.65020353 25/03/2565      
NO.65020354 25/3/2565      
NO.65020355 25/3/2565      
NO.65020356 25/03/2565      
NO.65020357 25/3/2565      
NO.65020358 8/4/2565      
NO.65020359 8/04/2565 เลขที่ 8122019417,8122019418   จ่ายพร้อมกับ WO00022010006  (เนื่องจากวางบิลข้ามงวด)    
NO.65020360 25/03/2565      
NO.65020361 29/4/2565 ยกเลิกบัตรวางบิลเนื่องจากเป็นชุดเอกสารแก้ไขไม่ต้องกดบัตรใหม่ นำเอกสารไปให้คุณหมวย    
NO.65020362 25/3/2565      
NO.65020363 25/03/2565      
NO.65020364   ยกเลิกบัตรวางบิล    
NO.65020365   ยกเลิกบัตรวางบิล    
NO.65020366 8/04/2565      
NO.65020367 25/03/2565      
NO.65020368 25/03/2565      
NO.65020369 25/03/2565      
NO.65020370 25/03/2565      
NO.65020371 25/03/2565      
NO.65020372 29/4/2565      
NO.65020373 29/4/2565      
NO.65020374 8/4/2565      
NO.65020375 29/04/2565      
NO.65020376 8/4/2565      
NO.65020377 29/04/2565 เลขที่ 6501-0515 ใบส่งสินค้าห้ามแก้ไขวันที่ออกเอกสาร นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/3/65  
NO.65020378 29/4/2565      
NO.65020379 27/5/2565      
NO.65020380 29/04/2565      
NO.65020381 27/5/2565 เลขที่ IV6502082 IV6502073  ใบส่งสินค้าระบุวันที่ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 28/2/65 , 7/3/65  
NO.65020382 29/4/2565      
NO.65020383 25/3/2565      
NO.65020384 29/4/2565      
NO.65020385 29/04/2565      
NO.65020386 25/03/2565      
NO.65020387 25/03/2565      
NO.65020388 25/03/2565      
NO.65020389 29/4/2565      
NO.65020390 8/04/2565      
NO.65020391 25/03/2565      
NO.65020392 29/04/2565 เลขที่ BI6502342 ,BI6502338  ใบส่งสินค้าระบุเดือนไม่ถูกต้อง (21/10/65) , ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/3/65  
NO.65020393 25/03/2565      
NO.65020394 25/03/2565      
NO.65020395 29/4/2565      
NO.65020396 27/05/2565      
NO.65020397 29/04/2565      
NO.65020398 8/04/2565      
NO.65020399 29/04/2565      
NO.65020400 29/4/2565      
NO.65020401 25/03/2565      
NO.65020402 25/03/2565      
NO.65020403   เลขที่ AR-BI-6502-0468  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 2/3/65  
NO.65020404 8/04/2565 เลขที่ 41/2040 ,41/2019  ใบแจ้งหนี้ต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/3/65  
NO.65020405 27/5/2565      
NO.65020406 8/04/2565      
NO.65020407 25/03/2565 เลขที่ 65020796  ยกเลิกวางบิลเนื่องจากหน้างานแจ้งไม่ได้รับใบส่งสินค้าจากร้านค้า คุณนาหน้างานแจ้ง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/4/65  
NO.65020408 29/04/2565      
NO.65020409 29/04/2565      
NO.65020410 8/04/2565      
NO.65020411 29/4/2565      
NO.65020412 27/5/2565      
NO.65020413 29/4/2565      
NO.65020414 29/4/2565      
NO.65020415 25/03/2565      
NO.65020416 29/04/2565      
NO.65020417 8/4/2565 เลขที่ 8628743 ,8624929  ใบแจ้งหนี้ระบุรายละเอียดปี 2564 นำเอกสารกลับไปแก้ไข  2/3/65  
NO.65020418   ยกเลิกเนื่องจากใบแจ้งความไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข   
NO.65020419 29/04/2565      
NO.65020420 25/3/2565      
NO.65020421 25/03/2565      
NO.65020422 25/03/2565      
NO.65020423 25/03/2565      
NO.65020424 25/03/2565      
NO.65020425 29/4/2565      
NO.65020426 29/4/2565      
NO.65020427 25/03/2565      
NO.65020428 29/04/2565      
NO.65020429 25/03/2565      
NO.65020430 25/03/2565      
NO.65020431 27/05/2565      
NO.65020432 25/03/2565      
NO.65020433 29/4/2565      
NO.65020434 25/03/2565      
NO.65020435 29/04/2565      
NO.65020436 25/03/2565      
NO.65020437 25/03/2565      
NO.65020438 25/03/2565      
NO.65020439   ยกเลิกบัตรวางบิล    
NO.65020440 25/3/2565      
NO.65020441   เลขที่ IN_GEN/2100170710  ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/3/65  
NO.65020441   เลขที่ IN_GEN/210017047 ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/3/65  
NO.65020441   เลขที่ IN_GEN/2100170709  ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/3/65  
NO.65020441   เลขที่ IN_GEN/2100170748  ใบกำกับภาษีต้องเปลี่ยนเป็นปี 2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 2/3/65  
NO.65020442 25/03/2565      
NO.65020443 25/03/2565      
NO.65020444 27/05/2565      
NO.65020445 29/04/2565 เลขที่ 4472  ใบแจ้งหนี้ไม่ให้ระบุรายละเอียดปี 2564 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/3/65  
NO.65020446 25/03/2565      
NO.65020447 29/4/2565      
NO.65020448 29/04/2565      
NO.65020449   23/02/2565   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ  ต่อ 257    
NO.65020450 11/03/2565      
NO.65020451 25/03/2565      
NO.65020452 25/03/2565      
NO.65020453 29/04/2565      
NO.65020454 25/03/2565      
NO.65020455 11/03/2565      
NO.65020456 25/03/2565      
NO.65020457 29/04/2565      
NO.65020458 25/03/2565      
NO.65020459 25/03/2565      
NO.65020460 29/04/2565      
NO.65020461 25/03/2565      
NO.65020462 8/04/2565      
NO.65020463 25/03/2565      
NO.65020464 29/04/2565      
NO.65020465 29/4/2565      
NO.65020466 29/4/2565