รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64100384 26/11/2564      
NO.64100390 24/12/2564      
NO.64100391 26/11/2564      
NO.64100392 26/11/2564      
NO.64100393 24/12/2564      
NO.64100394 26/11/2564      
NO.64100395 10/12/2564      
NO.64100396 24/12/2564      
NO.64100397 28/1/2565      
NO.64100398 26/11/2564      
NO.64100399 24/12/2564      
NO.64100400 26/11/2564      
NO.64100401 26/11/2564      
NO.64100402 26/11/2564      
NO.64100403 26/11/2564      
NO.64100404 28/1/2565      
NO.64100405 28/01/2565      
NO.64100406 26/11/2564      
NO.64100407 28/01/2565      
NO.64100408 26/11/2564      
NO.64100409 24/12/2564      
NO.64100410   เลขที่ BR256410/00021  ใบส่งสินค้าห้ามแก้ไขวันที่ออกเอกสาร คุณเอกราชรับเอกสารกลับไปแก้ไข 1/11/64  
NO.64100411   25/10/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64100412 28/1/2565      
NO.64100413 26/11/2564      
NO.64100414 24/12/2564      
NO.64100415 26/11/2564      
NO.64100416 12/11/2564      
NO.64100417 28/01/2565      
NO.64100418 24/12/2564      
NO.64100419 26/11/2564      
NO.64100420 24/12/2564      
NO.64100421 26/11/2564      
NO.64100422 24/12/2564      
NO.64100423 28/1/2565      
NO.64100424  26/10/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64100425 24/12/2564      
NO.64100426   เลขที่ FB6410/0108  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/11/64  
NO.64100427 24/12/2564      
NO.64100428 26/11/2564      
NO.64100429 28/1/2565      
NO.64100430 26/11/2564      
NO.64100431 24/12/2564      
NO.64100432 24/12/2564 เลขที่ 6409492  ใบกำกับภาษีรายการสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า , ไม่มีต้นฉบับใบเปลี่ยนสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/11/64  
NO.64100433 26/11/2564      
NO.64100434 24/12/2564      
NO.64100435 24/12/2564      
NO.64100436 24/12/2564      
NO.64100437 26/11/2564      
NO.64100438 28/01/2565      
NO.64100439 26/11/2564      
NO.64100440 26/11/2564      
NO.64100441 12/11/2564      
NO.64100442 26/11/2564      
NO.64100443 28/1/2565      
NO.64100444 24/12/2564 เลขที่ SA641018055  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 3/11/64  
NO.64100445   เลขที่ BI2110197  ไม่มีลายเซ็นต์พนักงานขับรถ คุณอดิศักดิ์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 9/11/64  
NO.64100446 26/11/2564      
NO.64100447 26/11/2564      
NO.64100448 24/12/2564      
NO.64100449 24/12/2564      
NO.64100450 26/11/2564      
NO.64100451 24/12/2564      
NO.64100452 28/1/2565      
NO.64100453 26/11/2564      
NO.64100454 26/11/2564      
NO.64100455 24/12/2564      
NO.64100456 26/11/2564      
NO.64100457 24/12/2564      
NO.64100458 24/12/2564      
NO.64100459 26/11/2564      
NO.64100460 26/11/2564      
NO.64100461 10/12/2564      
NO.64100462 26/11/2564      
NO.64100463 10/12/2564      
NO.64100464 26/11/2564      
NO.64100465 10/12/2564      
NO.64100466 24/12/2564 เลขที่ SL0001/64100147  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 2/11/64  
NO.64100467 10/12/2564      
NO.64100468 28/1/2565      
NO.64100469   ยกเลิกบัตรเนื่องจากส่งใบเสร็จรับเงิน    
NO.64100470  26/10/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64100471  26/10/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64100472 26/11/2564      
NO.64100473 10/12/2564      
NO.64100474 24/12/2564      
NO.64100475 26/11/2564      
NO.64100476 26/11/2564      
NO.64100477 24/12/2564      
NO.64100478 24/12/2564      
NO.64100479 24/12/2564      
NO.64100480 26/11/2564      
NO.64100481 24/12/2564      
NO.64100482 24/12/2564      
NO.64100483 24/12/2564      
NO.64100484 24/12/2564      
NO.64100485 24/12/2564      
NO.64100486 24/12/2564      
NO.64100487 28/1/2565      
NO.64100488 26/11/2564      
NO.64100489 24/12/2564      
NO.64100490   27/10/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64100491 28/01/2565      
NO.64100492 26/11/2564 เลขที่ IS6408368 ใบสรุปไม่ตรงกับใบบันทึกมิเตอร์ คุณสุทธิชา นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/11/64  
NO.64100493   27/10/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64100494 24/12/2564      
NO.64100495 10/12/2564      
NO.64100496 26/11/2564      
NO.64100497 26/11/2564      
NO.64100498 24/12/2564      
NO.64100499 10/12/2564      
NO.64100500 26/11/2564      
NO.64100501 26/11/2564 เลขที่ 211001327  ยกเลิกวางบิลซ้ำ วันที่ 12/10/64 เลขที่บัตร NO.64100220 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64100502 24/12/2564      
NO.64100503 26/11/2564 เลขที่ BI64101801  วางบิลซ้ำวันที่8/9/64 เลขที่บัตร 64090125 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64100504 26/11/2564      
NO.64100505 26/11/2564      
NO.64100506 26/11/2564      
NO.64100507 26/11/2564      
NO.64100508 26/11/2564      
NO.64100509 24/12/2564      
NO.64100510 24/12/2564      
NO.64100511 28/01/2565 1. ยกเลิกวางบิล 2 WO เนื่องจากค่าเช่าของปี 2021 ยังไม่ได้มาวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64100511 28/01/2565 2. ต้องนำเอกสารค่าเช่า/ค่าขนส่ง ของปี 2021 มาวางบิลให้เรียบร้อยก่อน จีงจะสามารถมาวางบิลค่าความเสียหาย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64100511 28/01/2565 3. หากจะวางบิลค่าความเสียหายของปี 2020 รบกวนแจ้งจัดซื้อให้แยก WO ออกจากปี 2021 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 24/11/64  
NO.64100512 24/12/2564      
NO.64100513 26/11/2564      
NO.64100514 24/12/2564      
NO.64100515 24/12/2564      
NO.64100516 24/12/2564 เลขที่ BI6410282,BI6410281 ใบกำกับภาษีออกชื่อที่อยู่ลูกค้าไม่ถูกต้อง     
NO.64100517 26/11/2564      
NO.64100518 26/11/2564      
NO.64100519 26/11/2564      
NO.64100520 10/12/2564 เลขที่ SL0001/2542  ใบกำกับภาษีที่อยู่ไม่ชัดเจน , SL0001/2533  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 12/1/65  
NO.64100521 26/11/2564      
NO.64100522 24/12/2564      
NO.64100523 26/11/2564      
NO.64100524 24/12/2564