รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64110277 25/02/2565      
NO.64110278 28/01/2565      
NO.64110279 24/12/2564      
NO.64110280 24/12/2564      
NO.64110281 24/12/2564      
NO.64110282 28/1/2565      
NO.64110283 14/01/2565      
NO.64110284 24/12/2564      
NO.64110285   เลขที่ SA641004039  ใบส่งสินค้าต้นฉบับกับสำเนาไม่ตรงกัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/11/64  
NO.64110286 14/1/2565      
NO.64110287 24/12/2564      
NO.64110288 28/01/2565      
NO.64110289 24/12/2564      
NO.64110290 14/1/2565      
NO.64110291 24/12/2564      
NO.64110292 28/01/2565 เลขที่ PB6411-0087  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขวางบิลใหม่เลขบัตรเดิม 24/11/64  
NO.64110293 24/12/2564      
NO.64110294 14/01/2565      
NO.64110295 28/01/2565      
NO.64110296 14/01/2565      
NO.64110297 14/01/2565      
NO.64110298 28/01/2565 เลขที่ IV6411-0318  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 22/11/64  
NO.64110299 24/12/2564      
NO.64110300 24/12/2564      
NO.64110301 24/12/2564      
NO.64110302 24/12/2564      
NO.64110303 24/12/2564      
NO.64110304 14/1/2565      
NO.64110305 24/12/2564      
NO.64110306 24/12/2564      
NO.64110307 25/2/2565      
NO.64110308 24/12/2564      
NO.64110309 24/12/2564      
NO.64110310 24/12/2564      
NO.64110311 28/1/2565      
NO.64110312 28/1/2565      
NO.64110313 28/1/2565      
NO.64110314 24/12/2564      
NO.64110315 28/1/2565      
NO.64110316 24/12/2564      
NO.64110317 14/01/2565      
NO.64110318   16/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110319   16/11/2564 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110320   16/11/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110321   เลขที่ IN0015/64,IN0016/64 ใบสำคัญการหักเงินประกันผลงานยังไม่ครบกำหนดจ่ายคืน    
NO.64110322 25/2/2565      
NO.64110323 24/12/2564      
NO.64110324 24/12/2564      
NO.64110325 25/02/2565      
NO.64110326 14/01/2565      
NO.64110327 24/12/2564      
NO.64110328 24/12/2564      
NO.64110329 25/02/2565      
NO.64110330 24/12/2564      
NO.64110331 24/12/2564      
NO.64110332   ยกเลิกบัตรเนื่องจากร้านค้าวางบิลที่หน่วยงานแล้ว    
NO.64110333 24/12/2564      
NO.64110334 25/2/2565      
NO.64110335 25/2/2565      
NO.64110336 14/01/2565      
NO.64110337 24/12/2564      
NO.64110338 24/12/2564      
NO.64110339 28/1/2565      
NO.64110340   เลขที่ IR21110030  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/11/64  
NO.64110341 28/01/2565      
NO.64110342 24/12/2564      
NO.64110342 28/01/2565 โครงการ HR2  เครดิต 90 วัน    
NO.64110343 24/12/2564      
NO.64110344 24/12/2564      
NO.64110345 28/1/2565      
NO.64110346 28/01/2565      
NO.64110347 24/12/2564      
NO.64110348 28/01/2565      
NO.64110349 28/01/2565 เลขที่ BL202110197287  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 24/11/64  
NO.64110349 28/01/2565 เลขที่ 20211128002  ช่างหยกแจ้งยกเลิกวางบิล แจ้งร้านค้าเอง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 1/12/64  
NO.64110350 28/01/2565      
NO.64110351 14/1/2565      
NO.64110352 24/12/2564      
NO.64110353 14/01/2565      
NO.64110354 28/01/2565      
NO.64110355 28/01/2565      
NO.64110356 28/01/2565      
NO.64110357 28/01/2565      
NO.64110358   เลขที่ 2021-11-06  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อแนบชุดวางบิล แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 8/12/64  
NO.64110359 28/1/2565      
NO.64110360 28/1/2565      
NO.64110361  17/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110362   17/11/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110363   17/11/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110364 24/12/2564      
NO.64110365   เลขที่ WOPOT21110023 จำนวนเที่ยวไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/11/64  
NO.64110366 24/12/2564      
NO.64110367 25/2/2565      
NO.64110368 28/1/2565 เลขที่ 2111INVBK0015  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า คุณภาคภูมิ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/11/64  
NO.64110369   ยกเลิก    
NO.64110370 24/12/2564      
NO.64110371 28/01/2565      
NO.64110372 28/01/2565      
NO.64110373 28/1/2565      
NO.64110374 24/12/2564      
NO.64110375 25/2/2565      
NO.64110376 25/2/2565      
NO.64110377 14/01/2565      
NO.64110378 24/12/2564      
NO.64110379 24/12/2564      
NO.64110380 24/12/2564      
NO.64110381 28/01/2565      
NO.64110382 14/1/2565      
NO.64110383 14/01/2565      
NO.64110384 24/12/2564      
NO.64110385 25/02/2565      
NO.64110386 28/1/2565      
NO.64110387 24/12/2564      
NO.64110388 28/1/2565 เลขที่ VB-6411-293  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า คุณธีระพล  นำเอกสารกลับ 24/11/64