รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม  2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64110565 14/01/2565      
NO.64110566 11/02/2565      
NO.64110567 14/01/2565      
NO.64110568 11/02/2565      
NO.64110569 11/02/2565      
NO.64110570 14/01/2565      
NO.64110571   14/01/2565  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ ใบลดหนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเดือนปัจจุบัน คุณศศิกันตา นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/11/64  
NO.64110572 28/1/2565      
NO.64110573 11/02/2565      
NO.64110574 11/02/2565      
NO.64110575 14/01/2565      
NO.64110576 11/02/2565      
NO.64110577 14/01/2565      
NO.64110578 28/01/2565      
NO.64110579 14/01/2565      
NO.64110580 14/01/2565      
NO.64110581  11/3/2565   เลขที่ 21110051  ไม่มีใบ Delivery ของ รายการ Machine NO.41 แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 1/12/64  
NO.64110582 11/2/2565      
NO.64110583 14/01/2565      
NO.64110584 11/02/2565      
NO.64110585 14/01/2565      
NO.64110586 11/02/2565      
NO.64110587 14/01/2565      
NO.64110588 11/02/2565      
NO.64110589 11/02/2565      
NO.64110590 14/01/2565      
NO.64110591 14/01/2565      
NO.64110592 11/02/2565      
NO.64110593   เลขที่ 2021110054  หน้างานให้ระงับการจ่าย เนื่องจากส่งสินค้าผิดประเภท ติดต่อคุณสุเมศ คุณวิษณุ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/12/64  
NO.64110594       เลขที่ 7401222042  เลขมิเตอร์ ในใบกำกับภาษีไม่ตรงกับใบจดมิเตอร์ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64110595 28/01/2565      
NO.64110596 14/01/2565      
NO.64110597 11/02/2565      
NO.64110598 11/02/2565      
NO.64110599 11/2/2565      
NO.64110600 11/03/2565      
NO.64110601 11/02/2565      
NO.64110602 11/03/2565      
NO.64110603 14/01/2565      
NO.64110604 14/01/2565      
NO.64110605  11/2/2565  เลขที่ SA641103039  ใบกำกับภาษีหน่วยนับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/12/64  
NO.64110606 11/02/2565      
NO.64110607 11/02/2565      
NO.64110608 11/02/2565      
NO.64110609 11/02/2565      
NO.64110610 14/01/2565      
NO.64110611 11/2/2565      
NO.64110612 14/01/2565      
NO.64110613 11/3/2565      
NO.64110614  11/2/2565  เลขที่ BI-0000051267,51268 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า ใบลดหนี้ต้องออกเดือนปัจจุบัน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/12/64  
NO.64110615 11/02/2565      
NO.64110616   30/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110617 14/1/2565      
NO.64110618 28/01/2565      
NO.64110619 28/01/2565      
NO.64110620 11/2/2565      
NO.64110621 11/03/2565      
NO.64110622 14/01/2565      
NO.64110623 14/01/2565      
NO.64110624 11/2/2565      
NO.64110625 14/01/2565      
NO.64110626 30/11/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64110627 14/01/2565      
NO.64110628 14/01/2565      
NO.64110629 11/02/2565      
NO.64110630 11/2/2565      
NO.64110631 11/2/2565      
NO.64110632   เลขที่ 2110017  รายละเอียดใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64110633 14/01/2565      
NO.64120001 11/2/2565      
NO.64120002 11/02/2565      
NO.64120003 11/02/2565      
NO.64120004 11/2/2565      
NO.64120005 14/01/2565      
NO.64120006 11/02/2565      
NO.64120007 14/01/2565      
NO.64120008 14/1/2565      
NO.64120009 28/01/2565      
NO.64120009 28/01/2565      
NO.64120010 11/03/2565      
NO.64120011 11/02/2565      
NO.64120012   เลขที่64110947 ใบกำกับภาษีไม่ตรงกับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/12/64  
NO.64120013 11/2/2565      
NO.64120014 14/01/2565      
NO.64120015 14/01/2565      
NO.64120016 11/03/2565      
NO.64120017 11/02/2565      
NO.64120018 11/2/2565      
NO.64120019 11/02/2565      
NO.64120020 14/1/2565      
NO.64120021 28/1/2565      
NO.64120022 25/2/2565      
NO.64120023 14/1/2565      
NO.64120024 11/2/2565 เลขที่ IV6411353 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารมาแก้ไข วางบิลใหม่ 8/12/64  
NO.64120025 11/2/2565      
NO.64120026 11/02/2565      
NO.64120027 11/2/2565      
NO.64120028 11/03/2565      
NO.64120029 11/02/2565      
NO.64120030   ยกเลิกบัตร    
NO.64120031 11/3/2565      
NO.64120032 14/1/2565      
NO.64120033 14/01/2565      
NO.64120034 28/01/2565      
NO.64120035 11/03/2565      
NO.64120036 11/3/2565      
NO.64120037 11/2/2565 เลขที่ 2111IVREN0156,0157,0158,0271,0269,0270,0272 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับของ ,และผู้อนุมัติ คุณภาคภูมิ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/12/64  
NO.64120038 14/01/2565      
NO.64120039   เอกสารไม่เรียบร้อย คุณบุพผามาศทราบ 13/12/64 นำเอกสารมาแก้ไข วางบิลใหม่ 7/12/64 ใช้บัตรเลขที่เดิม  
NO.64120040 11/02/2565      
NO.64120041 11/2/2565      
NO.64120042 14/01/2565 เลขที่ INGA202110-3  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 13/12/64  
NO.64120043 14/01/2565      
NO.64120044 14/01/2565      
NO.64120045 11/2/2565      
NO.64120046 11/02/2565      
NO.64120047 14/01/2565      
NO.64120048 14/01/2565      
NO.64120049 11/03/2565      
NO.64120050 11/2/2565 เลขที่ IRSP-21100451 ระยะเวลาในใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับใบ Delivery Slip นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 7/12/64  
NO.64120051 11/02/2565      
NO.64120052 24/12/2564      
NO.64120053 14/01/2565      
NO.64120054 28/01/2565      
NO.64120055 14/01/2565