รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 20 เมษายน  2565
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.65040173 24/6/2565      
NO.65040174 24/06/2565      
NO.65040175 10/06/2565      
NO.65040176 27/05/2565      
NO.65040177 10/06/2565      
NO.65040178 10/06/2565      
NO.65040179 27/05/2565      
NO.65040180 27/05/2565      
NO.65040181 27/5/2565      
NO.65040182 27/05/2565      
NO.65040183 27/05/2565      
NO.65040184 29/07/2565      
NO.65040185 24/6/2565      
NO.65040186 27/05/2565      
NO.65040187 27/05/2565      
NO.65040188 29/07/2565      
NO.65040189 29/07/2565      
NO.65040190   เลขที่ 8676498  ไม่มีสำเนาใบแจ้งหนี้ปี 64 แนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข  20/4/65  
NO.65040191 27/05/2565      
NO.65040192 24/6/2565      
NO.65040193 13/05/2565      
NO.65040194 24/06/2565      
NO.65040195 29/7/2565      
NO.65040196 24/6/2565      
NO.65040197 27/05/2565      
NO.65040198 27/05/2565      
NO.65040199 24/06/2565      
NO.65040200 27/5/2565      
NO.65040201 27/05/2565      
NO.65040202 24/06/2565      
NO.65040203 27/05/2565      
NO.65040204 24/06/2565 เลขที่ 9020279006 ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 25/5/22  
NO.65040205 27/05/2565      
NO.65040206 27/05/2565      
NO.65040207 27/5/2565      
NO.65040208 24/6/2565      
NO.65040209 27/05/2565      
NO.65040210 24/06/2565      
NO.65040211 24/06/2565      
NO.65040212 24/06/2565      
NO.65040213 27/5/2565      
NO.65040214 10/6/2565      
NO.65040215 24/6/2565      
NO.65040216 27/05/2565      
NO.65040217 29/7/2565      
NO.65040218 24/06/2565      
NO.65040219 27/5/2565      
NO.65040220 29/7/2565      
NO.65040221 24/06/2565      
NO.65040222 24/06/2565      
NO.65040223 24/06/2565      
NO.65040224 24/06/2565      
NO.65040225 24/06/2565      
NO.65040226 24/6/2565      
NO.65040227 27/05/2565 รอจ่ายพร้อมค่าเช่า เดือน3-11/21 และ เดือน1/22  คุณดาทราบ 27/4/22 (POT)    
NO.65040228 24/6/2565      
NO.65040229 27/05/2565      
NO.65040230 27/05/2565      
NO.65040231 24/06/2565 เลขที่ 6503-0775  แนบเอกสารผิดไซร์งาน คุณติ๋มทราบ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/5/65  
NO.65040232 24/6/2565      
NO.65040233 10/06/2565 เลขที่ 01000501  รายการสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/5/65  
NO.65040234 27/05/2565      
NO.65040235 10/06/2565      
NO.65040236 27/05/2565      
NO.65040237 27/05/2565      
NO.65040237 24/06/2565 (หน่วยงาน WHIZDOM THE FORESTIAS ตึก HR2 เครดิต 60 วัน)    
NO.65040238 24/6/2565      
NO.65040239 29/7/2565      
NO.65040240 29/7/2565      
NO.65040241 29/7/2565      
NO.65040242 24/06/2565      
NO.65040243 24/6/2565      
NO.65040244 27/05/2565      
NO.65040245 27/05/2565      
NO.65040246 29/07/2565      
NO.65040247 24/06/2565      
NO.65040248 24/6/2565      
NO.65040249 27/05/2565      
NO.65040250 24/06/2565      
NO.65040251 29/07/2565      
NO.65040252 24/06/2565      
NO.65040253 24/06/2565 เลขที่ IV65/03/018 ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบส่งของชั่วคราว ,ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 14/6/65  
NO.65040254 24/06/2565      
NO.65040255 24/06/2565      
NO.65040256 27/05/2565      
NO.65040257 10/6/2565      
NO.65040258 24/06/2565      
NO.65040259 24/06/2565      
NO.65040260 13/5/2565      
NO.65040261 27/5/2565      
NO.65040262 24/06/2565      
NO.65040263 24/6/2565      
NO.65040264 24/06/2565      
NO.65040265 15/7/2565      
NO.65040266 10/6/2565 เลขที่ 1400644136  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  10/5/65  
NO.65040267 27/05/2565      
NO.65040268 24/06/2565      
NO.65040269 29/7/2565      
NO.65040270 24/6/2565      
NO.65040271 29/7/2565      
NO.65040272 27/05/2565      
NO.65040273 27/05/2565      
NO.65040274 27/05/2565      
NO.65040275 10/6/2565      
NO.65040276 24/06/2565      
NO.65040277 27/5/2565      
NO.65040278 10/06/2565      
NO.65040279 24/06/2565      
NO.65040280 27/05/2565      
NO.65040281 27/05/2565      
NO.65040282   เลขที่  14662  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 17/5/65  
NO.65040283 24/06/2565      
NO.65040284 24/6/2565      
NO.65040285 24/06/2565      
NO.65040286   เลขที่ 65045X000193 ,6504SX000191 ที่อยู่บมจ.พรีบิลท์ ไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 31/5/65  
NO.65040287 27/05/2565      
NO.65040288 27/05/2565      
NO.65040289 27/05/2565      
NO.65040290   ยกเลิกบัตร    
NO.65040291 24/06/2565