รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  13 ธันวาคม - 15 ธันวาคม  2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64120159 28/01/2565      
NO.64120160  11/02/2565      
NO.64120161 25/2/2565      
NO.64120162 28/01/2565      
NO.64120163 25/02/2565      
NO.64120164 28/01/2565      
NO.64120165 25/2/2565      
NO.64120166 25/3/2565      
NO.64120167 28/01/2565 AR2100451  ใบแจ้งหนี้ระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/12/64  
NO.64120168 28/01/2565      
NO.64120169 25/2/2565      
NO.64120170 28/01/2565      
NO.64120171 25/2/2565 เลขที่ IV6411-00896  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64120172 28/01/2565      
NO.64120173 28/1/2565      
NO.64120174   13/12/2564  สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120175 11/02/2565      
NO.64120176 25/02/2565      
NO.64120177 28/1/2565      
NO.64120178 25/02/2565      
NO.64120179 28/01/2565      
NO.64120180 25/02/2565      
NO.64120181 28/01/2565      
NO.64120182 28/01/2565      
NO.64120183 28/01/2565 เลขที่ A-0364112501  ใบกำกับภาษีไม่ระบุราคาต่อหน่วย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64120184 25/02/2565      
NO.64120185 11/02/2565      
NO.64120186 25/02/2565      
NO.64120187 11/02/2565      
NO.64120188  14/12/2564   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120189 7/01/2565      
NO.64120190 25/03/2565      
NO.64120191 25/02/2565 เลขที่ BI-0000053376  ผู้รับสินค้าระบุวันที่รับสินค้าก่อนออกใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64120192 28/01/2565      
NO.64120193 28/01/2565      
NO.64120194 25/02/2565      
NO.64120195 28/1/2565      
NO.64120196 28/01/2565      
NO.64120197 28/01/2565      
NO.64120198 25/02/2565      
NO.64120199 25/02/2565      
NO.64120200 28/01/2565      
NO.64120201 25/02/2565 เลขที่ BI-121120121  หน้างานแจ้งยกเลิกเนื่องจากมีการคืนสินค้า คุณศรีปัญญาจัดซื้อแจ้ง 5/1/2565 นำเอกสารกลับไปแก้ไข   
NO.64120202 25/2/2565      
NO.64120203 28/01/2565      
NO.64120204 25/02/2565      
NO.64120205 28/1/2565 เลขที่ 7401222016 ,7401233703  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี (ที่นำมาเป็นตัวสแกน ) เคยแจ้งคุณโบว์แล้ว นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/12/64  
NO.64120206 25/01/2565      
NO.64120207 25/02/2565      
NO.64120208 28/01/2565 เลขที่ 2110/069  ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 22/12/64  
NO.64120209 25/2/2565      
NO.64120210 25/02/2565      
NO.64120211 25/02/2565      
NO.64120212 25/3/2565      
NO.64120213 25/02/2565 เลขที่ VC641000846 (POH7120210394) วางบิลซ้ำ วันที่ 4/10/64 เลขที่บัตร NO.64100024 วันครบกำหนด 10/12/64    
NO.64120214 28/01/2565      
NO.64120215 28/01/2565      
NO.64120216 28/01/2565      
NO.64120217 28/01/2565      
NO.64120218 25/2/2565      
NO.64120219 28/1/2565      
NO.64120220 25/2/2565      
NO.64120221 25/02/2565      
NO.64120222 25/02/2565      
NO.64120223 28/01/2565      
NO.64120224 28/01/2565      
NO.64120225 11/02/2565      
NO.64120226 28/01/2565      
NO.64120227 28/01/2565      
NO.64120228 25/2/2565      
NO.64120229 28/01/2565      
NO.64120230 25/02/2565      
NO.64120231 25/3/2565      
NO.64120232 28/1/2565      
NO.64120233   เลขที่ NI21-12-PB1 ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้และใบลงเวลาปฏิบัติงาน แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 20/12/64 เลขที่บัตรเดิม  
NO.64120234 28/01/2565      
NO.64120235 28/01/2565      
NO.64120236 28/01/2565      
NO.64120237 11/2/2565      
NO.64120238 25/02/2565      
NO.64120239   ใบลดหนี้ต้องออกเดือนปัจจุบันที่มาวางบิล เอกสารอยู่กับคุณน้ำฝน    
NO.64120240 28/1/2565      
NO.64120241 28/01/2565      
NO.64120242 28/01/2565      
NO.64120243 25/02/2565      
NO.64120244 28/01/2565      
NO.64120245 25/02/2565      
NO.64120246 25/02/2565 เลขที่ 64110262  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 5/1/65  
NO.64120247 25/2/2565      
NO.64120248 25/02/2565      
NO.64120249 25/03/2565      
NO.64120250 25/02/2565 เลขที่ 60/2953 ไม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้าชั่วคราว , ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 20/12/64  
NO.64120251   เลขที่ 150031698  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/12/64  
NO.64120252 25/3/2565      
NO.64120253 25/2/2565      
NO.64120254 25/2/2565 เลขที่ 21838492   ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/12/64  
NO.64120255 25/02/2565      
NO.64120256 28/01/2565      
NO.64120257 28/01/2565      
NO.64120258 28/01/2565 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงิน    
NO.64120259 28/01/2565      
NO.64120260 25/2/2565 เลขที่ VB-6412-227  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/12/64  
NO.64120260 25/3/2565 เฉพาะเครดิต 90 วัน    
NO.64120261   เลขที่ 034/1680  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ เลขที่บัตรเดิม  
NO.64120262   เลขที่ E300007835  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติ    
NO.64120263 7/01/2565      
NO.64120264 28/01/2565      
NO.64120265 25/02/2565      
NO.64120266 25/3/2565      
NO.64120267 25/02/2565      
NO.64120268   เลขที่ 256412/00023  ใบกำกับภาษีรายละเอียดไม่ตรงกับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/12/64  
NO.64120269 28/1/2565      
NO.64120270 28/01/2565      
NO.64120271 28/01/2565      
NO.64120272   ยกเลิกบัตร    
NO.64120273 28/01/2565      
NO.64120274 11/02/2565      
NO.64120275 25/2/2565      
NO.64120276 25/02/2565      
NO.64120277 25/2/2565      
NO.64120278 28/01/2565      
NO.64120279   เลขที่ IV6406065,6407153,6410147,6410149,6410150,6409144 ,6408144 ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/12/64  
NO.64120280 25/02/2565      
NO.64120281 28/01/2565      
NO.64120282 25/03/2565      
NO.64120283 25/2/2565      
NO.64120284 28/01/2565      
NO.64120285 28/01/2565      
NO.64120286 28/1/2565      
NO.64120287 25/3/2565      
NO.64120288 25/2/2565      
NO.64120289 11/2/2565      
NO.64120290 28/01/2565 เลขที่ DO-000002381,000002379  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/12/64  
NO.64120291 28/01/2565      
NO.64120292 28/01/2565      
NO.64120293   WOPOP21120006,WOIAS21120008,WOAGP21120013 ไม่มีใบแจ้งหนี้แนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารมาแก้ไขวางบิลใหม่ 20/12/64 เลขบัตรเดิม  
NO.64120294 11/02/2565      
NO.64120295 28/1/2565      
NO.64120296 25/02/2565      
NO.64120297 28/01/2565      
NO.64120298 11/02/2565      
NO.64120299 25/03/2565      
NO.64120300 28/1/2565      
NO.64120301 25/2/2565      
NO.64120302 7/01/2565      
NO.64120303 28/1/2565      
NO.64120304 25/03/2565 เลขที่ 210300650 , 210300658 ,ใบแจ้งหนี้ยอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 20/12/64  
NO.64120304 15/12/2564 โครงการโรงพยาบาลลานนา และ โครงการ Park Origin Thonglor ติดต่อคุณกวางสอบถามวันรับเช็ค    
NO.64120305 25/2/2565      
NO.64120306 25/3/2565      
NO.64120307 11/02/2565      
NO.64120308 25/2/2565      
NO.64120309 25/02/2565      
NO.64120310 28/01/2565      
NO.64120311 28/01/2565      
NO.64120312 28/1/2565