รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่  27 ธันวาคม - 29 ธันวาคม  2564 
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
เลขที่บัตร วันนัดรับเช็ค /  โอนเงิน  แก้ไขเอกสาร ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.64120518 11/03/2565      
NO.64120519 11/03/2565      
NO.64120520 11/03/2565      
NO.64120521 11/03/2565      
NO.64120522 11/03/2565      
NO.64120523   เลขที่ 64120942 ยกเลิกเนื่องจากรายละเอียดใบกำกับภาษีกับใบส่งสินค้าไม่ตรงกัน    
NO.64120524 25/2/2565 เลขที่ 1400628897  ใบกำกับภาษีระบุของแถมไม่ถูกต้องคุณนกจัดซื้อเคยแจ้งร้านค้าไปแล้ว     
NO.64120525 25/3/2565      
NO.64120526 8/4/2565      
NO.64120527 8/04/2565      
NO.64120528 11/3/2565      
NO.64120529 25/02/2565      
NO.64120530 11/03/2565      
NO.64120531 11/2/2565      
NO.64120532 11/02/2565      
NO.64120533 11/3/2565      
NO.64120534 11/03/2565      
NO.64120535 11/03/2565      
NO.64120536 8/4/2565      
NO.64120537 11/02/2565      
NO.64120538 11/02/2565      
NO.64120539 11/03/2565      
NO.64120540 11/03/2565      
NO.64120541 11/02/2565      
NO.64120542 11/3/2565      
NO.64120543 25/02/2565      
NO.64120544 11/03/2565      
NO.64120545 11/02/2565      
NO.64120546 8/04/2565      
NO.64120547   เลขที่ 64-12-025  ที่อยู่บมจ.พรีบิลท์ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง    
NO.64120548   ยกเลิกบัตร    
NO.64120549 11/03/2565      
NO.64120550   เลขที่ 12/070  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/1/65  
NO.64120551   ยกเลิกบัตร    
NO.64120552 11/02/2565      
NO.64120553 11/02/2565      
NO.64120554 11/03/2565      
NO.64120555   เลขที่ 2112-2115  ที่อยู่บมจ.พรีบิลท์ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง แก้ไขเอกสารวางบิลใหม่ 10/1/65  
NO.64120556 8/4/2565      
NO.64120557 11/03/2565      
NO.64120558 8/04/2565      
NO.64120559 11/02/2565      
NO.64120560 11/02/2565      
NO.64120561 11/3/2565      
NO.64120562   เลขที่ 2100497 ระบุรายละเอียดที่ใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง    
NO.64120563 11/02/2565      
NO.64120564 11/2/2565      
NO.64120565 11/3/2565 เลขที่ SA641103039  วางบิลซ้ำ วันที่ 14/12/64 นำเอกสารกลับไปแก้ไข 11/1/65  
NO.64120566 8/4/2565      
NO.64120567 11/03/2565      
NO.64120568 11/02/2565      
NO.64120569 11/02/2565      
NO.64120570 11/3/2565      
NO.64120571 25/2/2565      
NO.64120572 11/2/2565      
NO.64120573 11/02/2565      
NO.64120574 25/02/2565 เลขที่ 6400010078  ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นต์ผู้อนุมัติ    
NO.64120575 25/02/2565      
NO.64120576 11/02/2565      
NO.64120577 11/3/2565      
NO.64120578 25/02/2565      
NO.64120579 11/03/2565      
NO.64120580 11/02/2565      
NO.64120581 25/02/2565      
NO.64120582 8/04/2565      
NO.64120583 11/03/2565      
NO.64120584 11/02/2565      
NO.64120585 11/03/2565      
NO.64120586 11/3/2565      
NO.64120587 25/02/2565      
NO.64120588 11/03/2565      
NO.64120589 11/02/2565      
NO.64120590 11/02/2565      
NO.64120591 25/3/2565      
NO.64120592 11/03/2565      
NO.64120593 11/2/2565      
NO.64120594 11/3/2565      
NO.64120595 11/3/2565      
NO.64120596 11/03/2565      
NO.64120597 25/02/2565      
NO.64120598 11/3/2565      
NO.64120599   เลขที่ 6412-00078  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้    
NO.64120600   29/12/2564   สอบถามวันที่รับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120601   29/12/2564  สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.64120602 11/3/2565      
NO.64120603 25/2/2565      
NO.64120604 11/03/2565      
NO.64120605 11/03/2565      
NO.64120606 11/02/2565      
NO.64120607 11/02/2565      
NO.64120608 8/4/2565      
NO.64120609 28/01/2565      
NO.64120610 25/02/2565      
NO.64120611 11/02/2565      
NO.64120612 11/02/2565      
NO.64120613 11/02/2565