รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน   2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
*** ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันจ่ายเช็ค/โอนเงิน จากเดิม 23/2/2567 เป็น 29/2/2567 
วันครบกำหนดชำระ 29/2/2567  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/2/2567    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 29/2/2567  ต่างธนาคาร เงินเข้า 1/3/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  29/2/2567
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66100465 28/12/2566      
NO.66100466 28/12/2566      
NO.66100467 28/12/2566      
NO.66100468 28/12/2566      
NO.66100469 26/1/2567      
NO.66100470   เลขที่ 6610-00222  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า คุณวีรชาตินำเอกสารกลับไปแก้ข 6/12/2566  
NO.66100471 26/01/2567      
NO.66100472 26/1/2567      
NO.66100473 26/01/2567      
NO.66100474 28/12/2566      
NO.66100475 26/1/2567      
NO.66100476 28/12/2566      
NO.66100476   เลขที่ 206610-0039  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 14/11/2566  
NO.66100477 28/12/2566      
NO.66100478 28/12/2566      
NO.66100479 28/12/2566      
NO.66100480 28/12/2566      
NO.66100481 28/12/2566      
NO.66100482 26/1/2567      
NO.66100483 26/01/2567      
NO.66100484 28/12/2566      
NO.66100485 28/12/2566      
NO.66100486 28/12/2566      
NO.66100487 26/01/2567      
NO.66100487   เลขที่ BI-123100462  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/11/2566  
NO.66100488 26/01/2567      
NO.66100489 26/01/2567      
NO.66100490 26/1/2567      
NO.66100491 29/2/2567      
NO.66100491   เลขที่ IVR6610-00007 ,6610-00032 ใบกำกับภาษีระบุรายการของแถมไม่ถูกต้อง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/11/2566  
NO.66100492 26/01/2567      
NO.66100492   เลขที่ 6600013017  เลขที่ใบส่งสินค้าซ้ำ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 7/11/2566  
NO.66100493 26/01/2567      
NO.66100494 26/1/2567      
NO.66100495 26/1/2567      
NO.66100496 26/01/2567      
NO.66100497 26/1/2567      
NO.66100498 28/12/2566      
NO.66100498   เลขที่ 66100560  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข  18/12/2566  
NO.66100499 26/1/2567      
NO.66100500 26/01/2567      
NO.66100501 28/12/2566      
NO.66100502 28/12/2566      
NO.66100503 29/2/2567      
NO.66100504 28/12/2566      
NO.66100504   เลขที่ 012/2023  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/1/2567 แจ้งคุณแอ้  ทราบ 26/1/2567
NO.66100505 28/12/2566      
NO.66100506 28/12/2566      
NO.66100507 26/1/2567      
NO.66100508 26/01/2567      
NO.66100509 26/01/2567      
NO.66100510 26/01/2567      
NO.66100511 26/1/2567      
NO.66100512   เลขที่ INV23008666  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี คุณนกจัดซื้อนำต้นฉบับใบกำกับภาษีมาให้  วางบิลใหม่เลขเดิม ตรวจสอบวันรับเช็ค วันที่ 7/11/2566  
NO.66100513 26/1/2567      
NO.66100514 28/12/2566      
NO.66100515 28/12/2566      
NO.66100516 31/10/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66100517 26/1/2567      
NO.66100518 26/01/2567      
NO.66100519 28/12/2566      
NO.66100520 26/01/2567      
NO.66100521 28/12/2566      
NO.66100522 28/12/2566      
NO.66100523 26/01/2567      
NO.66100524 29/2/2567      
NO.66110001 29/2/2567      
NO.66110002 26/1/2567      
NO.66110003 28/12/2566      
NO.66110004 26/01/2567      
NO.66110005 29/2/2567      
NO.66110006 29/2/2567 ติดต่อคุณปุ้ยรับต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน    
NO.66110007 29/2/2567      
NO.66110008 26/1/2567      
NO.66110008   เลขที่ 6610-06999  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 8/11/2566  
NO.66110009 26/01/2567      
NO.66110010 28/12/2566      
NO.66110011 26/01/2567      
NO.66110012 26/01/2567      
NO.66110013 28/12/2566      
NO.66110014 26/01/2567      
NO.66110015   1/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ  ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110016 1/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ  ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110017   ยกเลิก    
NO.66110018 26/1/2567      
NO.66110019 29/2/2567      
NO.66110020 29/2/2567      
NO.66110021 28/12/2566      
NO.66110022 26/01/2567      
NO.66110023 28/12/2566      
NO.66110024 26/1/2567      
NO.66110025 29/2/2567      
NO.66110026 26/1/2567      
NO.66110027 28/12/2566      
NO.66110028 28/12/2566      
NO.66110029 26/01/2567      
NO.66110030 26/1/2567      
NO.66110031 26/01/2567      
NO.66110032 26/01/2567      
NO.66110033 28/12/2566      
NO.66110034 1/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110035 26/1/2567      
NO.66110036 1/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110037 26/01/2567      
NO.66110038 26/01/2567      
NO.66110039 26/1/2567      
NO.66110040 29/2/2567      
NO.66110041 29/2/2567      
NO.66110042 28/12/2566      
NO.66110043 26/01/2567      
NO.66110044 26/1/2567      
NO.66110045 26/1/2567      
NO.66110046 29/2/2567      
NO.66110047 26/01/2567      
NO.66110048 26/01/2567      
NO.66110049 26/01/2567      
NO.66110050 26/01/2567      
NO.66110051 26/01/2567