รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 22 พฤศจิกายน  2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
วันครบกำหนดชำระ 29/2/2567  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/2/2567    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 29/2/2567  ต่างธนาคาร เงินเข้า 1/3/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  29/2/2567
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66110299 26/01/2567      
NO.66110300 26/01/2567      
NO.66110301 26/01/2567      
NO.66110302 28/12/2566      
NO.66110303 28/12/2566      
NO.66110304 28/12/2566      
NO.66110305 26/01/2567      
NO.66110306 26/1/2567      
NO.66110307 28/12/2566      
NO.66110308 28/12/2566      
NO.66110309 26/1/2567      
NO.66110310 26/01/2567      
NO.66110311 20/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110312 28/12/2566      
NO.66110313 28/12/2566      
NO.66110314 26/01/2567      
NO.66110315 26/01/2567      
NO.66110316 26/01/2567      
NO.66110317 26/01/2567      
NO.66110318 28/12/2566      
NO.66110319 20/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110320 28/12/2566      
NO.66110321 29/2/2566      
NO.66110322 28/12/2566      
NO.66110323 26/1/2567      
NO.66110324 26/01/2567      
NO.66110325 29/2/2567      
NO.66110326   เลขที่ 256611/0013  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข  18/12/2023  
NO.66110327 29/02/2567      
NO.66110328 26/01/2567      
NO.66110329 26/01/2567      
NO.66110330 28/12/2566      
NO.66110331 28/12/2566      
NO.66110332 26/01/2567 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.66110333 28/12/2566      
NO.66110334 28/12/2566      
NO.66110334   เลขที่ 2310193  ใบจดมิเตอร์ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับและผู้ส่ง นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/11/2566  
NO.66110335 28/12/2566      
NO.66110336 26/01/2567      
NO.66110337 26/01/2567      
NO.66110338 28/12/2566      
NO.66110339 26/01/2567      
NO.66110340 28/12/2566      
NO.66110341 28/12/2566      
NO.66110342 20/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย  ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110343 26/1/2567      
NO.66110344 29/2/2567      
NO.66110345 26/01/2567      
NO.66110346 26/1/2567      
NO.66110347 26/01/2567      
NO.66110348 28/12/2566      
NO.66110349 29/2/2567      
NO.66110350   ยกเลิกบัตร    
NO.66110351 28/12/2566      
NO.66110352 26/01/2567      
NO.66110353   ยกเลิกบัตร    
NO.66110354   เลขที่ 6611/006  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/12/2566  
NO.66110355 28/12/2566      
NO.66110356   เลขที่ 6608-00981  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/12/2566  
NO.66110357 26/01/2567      
NO.66110358 28/12/2566      
NO.66110359 26/1/2567      
NO.66110360 26/1/2567      
NO.66110361 26/01/2567      
NO.66110362 28/12/2566      
NO.66110363 28/12/2566      
NO.66110364 26/1/2567      
NO.66110364 26/1/2567      
NO.66110365 29/02/2567      
NO.66110366 26/01/2567      
NO.66110366 26/01/2567      
NO.66110367 28/12/2566      
NO.66110368 29/02/2567      
NO.66110369 21/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ  ต่อ 257  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110370 26/01/2567      
NO.66110371 26/1/2567      
NO.66110372 26/1/2567      
NO.66110373 26/01/2567      
NO.66110374 28/12/2566      
NO.66110375 26/1/2567      
NO.66110376   เลขที่  6600010295,660009703,6600009702,6600010291,6600010294  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข  4/12/2566  
NO.66110377 21/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110378 28/12/2566      
NO.66110379 28/12/2566      
NO.66110380 26/01/2567      
NO.66110381 29/02/2567      
NO.66110382 28/12/2566      
NO.66110383 28/12/2566      
NO.66110384 26/1/2567      
NO.66110385 26/01/2567      
NO.66110386 26/01/2567      
NO.66110387 29/2/2567      
NO.66110388 28/12/2566      
NO.66110389 28/12/2566      
NO.66110390 29/2/2567      
NO.66110391 26/1/2567      
NO.66110392 26/01/2567      
NO.66110392   เลขที่ BL230152  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้,เลขที่ BL230144  ใบกำกับภาษีไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับเงิน นำเอกสารกลับไปแก้ไข  29/11/2566  
NO.66110393 28/12/2566      
NO.66110394 26/1/2567      
NO.66110395 26/01/2567      
NO.66110396 28/12/2566      
NO.66110397 22/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณน้ำ ต่อ 257 หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110398 22/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110399 26/1/2567      
NO.66110400 26/01/2567      
NO.66110401 22/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110402 26/01/2567      
NO.66110403 26/1/2567      
NO.66110404 28/12/2566      
NO.66110405 26/01/2567      
NO.66110406 28/12/2566      
NO.66110407 28/12/2566      
NO.66110408 28/12/2566      
NO.66110409 22/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110410 26/01/2567      
NO.66110411 26/01/2567      
NO.66110412 28/12/2566      
NO.66110413 22/11/2566 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.66110414 26/1/2567      
NO.66110415 28/12/2566      
NO.66110416 26/1/2567      
NO.66110417 26/01/2567