รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 25  ธันวาคม - 27 ธันวาคม  2566
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
วันครบกำหนดชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อพบเอกสารไม่ถูกต้องเรียบร้อย
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ปี 2566  รับวางบิลถึง    วันที่ 31 มกราคม 2567  
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 29/2/2567  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/2/2567    (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 29/2/2567  ต่างธนาคาร เงินเข้า 1/3/2567
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  29/2/2567
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.66120336   เลขที่ PB66125279  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 6/3/2567 แจ้งคุณตุ๊กตาทราบ  26/1/2567
NO.66120337 29/03/2567      
NO.66120338 29/02/2567      
NO.66120339 29/02/2567      
NO.66120340 29/2/2567      
NO.66120341 29/02/2567      
NO.66120342 26/1/2567      
NO.66120343 29/02/2567      
NO.66120344 29/2/2567      
NO.66120344   เลขที่ BI0014925  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 30/1/2567 แจ้งร้านค้าทราบแล้ว  25/1/2567
NO.66120345 29/2/2567      
NO.66120346   เลขที่ PB6612-0249  ใม่มีต้นฉบับใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  30/1/2567 แจ้งคุณแบงค์ทราบ 26/1/2567
NO.66120347 29/3/2567      
NO.66120348 29/2/2567      
NO.66120349 29/02/2567      
NO.66120350 29/3/2567      
NO.66120351 29/3/2567      
NO.66120351   เลขที่ PB661221-0024  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 17/1/2567  
NO.66120352 29/3/2567      
NO.66120353 26/01/2567      
NO.66120354 29/2/2567      
NO.66120355 26/01/2567      
NO.66120356 29/02/2567      
NO.66120356   เลขที่ BRE66120686  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข  8/1/2567  
NO.66120357 29/02/2567      
NO.66120358 26/1/2567      
NO.66120359 26/01/2567      
NO.66120360 26/01/2567      
NO.66120361 26/01/2567      
NO.66120362 29/02/2567      
NO.66120363 26/01/2567      
NO.66120364 26/01/2567      
NO.66120365 26/01/2567      
NO.66120366 26/01/2567      
NO.66120367 26/01/2567      
NO.66120368 29/02/2567      
NO.66120369 25/12/2566      
NO.66120370 26/01/2567      
NO.66120371 29/2/2567      
NO.66120372 26/01/2567      
NO.66120373 26/01/2567      
NO.66120374 26/01/2567      
NO.66120375 26/01/2567      
NO.66120376 26/01/2567      
NO.66120377 29/02/2567      
NO.66120378 29/3/2567      
NO.66120379 26/01/2567      
NO.66120380 29/2/2567      
NO.66120381 26/01/2567      
NO.66120382 29/2/2567      
NO.66120382 29/2/2567      
NO.66120382 29/2/2567      
NO.66120382 29/2/2567      
NO.66120383 29/03/2567      
NO.66120384 29/2/2567      
NO.66120385 26/01/2567      
NO.66120386 29/02/2567      
NO.66120387 26/01/2567      
NO.66120388 26/01/2567      
NO.66120389 25/12/2566      
NO.66120390 29/02/2567      
NO.66120390   เลขที่ KJ6612014  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข 16/1/2567  
NO.66120391 29/02/2567      
NO.66120392 29/03/2567      
NO.66120393 29/2/2567      
NO.66120394 26/01/2567      
NO.66120395 29/02/2567      
NO.66120396 29/02/2567      
NO.66120397 29/02/2567      
NO.66120398 29/02/2567      
NO.66120399 26/1/2567      
NO.66120400 29/2/2567      
NO.66120401 26/01/2567      
NO.66120402 29/2/2567      
NO.66120403 26/01/2567      
NO.66120404   เลขที่ 6612-002-007  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ คุณธรรมนูญ  นำเอกสารกลับไปแก้ไข  28/12/2566  
NO.66120405 29/2/2567      
NO.66120406 29/02/2567      
NO.66120407 29/02/2567      
NO.66120408 29/2/2567      
NO.66120409 29/2/2567      
NO.66120410 29/3/2567      
NO.66120411 26/01/2567      
NO.66120412 26/01/2567      
NO.66120413 26/01/2567      
NO.66120414 29/02/2567      
NO.66120415 29/2/2567      
NO.66120416 26/01/2567      
NO.66120417 29/2/2567      
NO.66120418 29/02/2567      
NO.66120419 26/01/2567      
NO.66120420 29/02/2567      
NO.66120421 29/2/2567      
NO.66120422 29/02/2567      
NO.66120423   ยกเลิกบัตร    
NO.66120424 29/02/2567      
NO.66120425 29/02/2567      
NO.66120426   เลขที่ ISINV-202310060  ใบกำกับภาษีไม่ระบุสาขาลูกค้า (สำนักงานใหญ่) นำเอกสารกลับไปแก้ไข 19/3/2567 คุณนกจัดซื้อแจ้งร้านค้าให้ติดต่อกลับ 26/1/2567
NO.66120427 29/2/2567      
NO.66120428 29/2/2567      
NO.66120429 26/01/2567      
NO.66120430 29/3/2567      
NO.66120431 29/2/2567      
NO.66120432 26/01/2567      
NO.66120433 29/03/2567      
NO.66120434 26/1/2567      
NO.66120435 29/02/2567      
NO.66120436 29/02/2567      
NO.66120437 26/01/2567      
NO.66120438 26/01/2567      
NO.66120439 26/01/2567      
NO.66120440 26/01/2567      
NO.66120441 29/02/2567      
NO.66120442 29/3/2567      
NO.66120443 26/1/2567      
NO.66120444 29/3/2567      
NO.66120445 29/03/2567      
NO.66120446 29/3/2567      
NO.66120446   เลขที่ IV6611353 ,IV6611354  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข  11/1/2567  
NO.66120447 29/02/2567      
NO.66120448 26/1/2567      
NO.66120449 29/02/2567      
NO.66120450 29/02/2567      
NO.66120451 29/2/2567      
NO.66120452 29/03/2567      
NO.66120453 26/01/2567      
NO.66120454 29/02/2567      
NO.66120455 29/02/2567      
NO.66120456 29/02/2567      
NO.66120457 29/2/2567      
NO.66120458 29/02/2567      
NO.66120459 26/01/2567      
NO.66120460 29/02/2567      
NO.66120461 29/2/2567      
NO.66120462 29/02/2567      
NO.66120463 29/2/2567      
NO.66120464 29/02/2567      
NO.66120465 26/01/2567      
NO.66120466 26/01/2567      
NO.66120467 29/02/2567      
NO.66120468 26/1/2567      
NO.66120469   เลขที่ IV6601523,1524,1525  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี นำเอกสารกลับไปแก้ไข 15/1/2567  
NO.66120470 29/02/2567      
NO.66120471 26/01/2567      
NO.66120472   ยกเลิกบัตร    
NO.66120473 29/02/2567      
NO.66120474 26/1/2567      
NO.66120475 29/2/2567      
NO.66120476 29/2/2567      
NO.66120477 26/1/2567      
NO.66120478 26/01/2567      
NO.66120479 29/02/2567      
NO.66120480 29/02/2567      
NO.66120481 29/03/2567      
NO.66120482 29/2/2567      
NO.66120483 29/02/2567      
NO.66120484 29/02/2567      
NO.66120485 29/02/2567      
NO.66120486 29/2/2567      
NO.66120487 29/02/2567      
NO.66120488 26/01/2567      
NO.66120489 29/02/2567      
NO.66120490 26/01/2567      
NO.66120491 29/2/2567      
NO.66120492 26/01/2567      
NO.66120493 29/2/2567      
NO.66120494 29/2/2567      
NO.66120495 29/02/2567      
NO.66120496 29/02/2567      
NO.66120497 26/01/2567      
NO.66120498 29/3/2567      
NO.66120499 26/01/2567      
NO.66120500 26/01/2567      
NO.66120501 26/1/2567      
NO.66120502 29/02/2567      
NO.66120503 29/02/2567      
NO.66120504 29/02/2567      
NO.66120505 26/01/2567      
NO.66120506 26/01/2567      
NO.66120507 26/01/2567