รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2567  - 24 มกราคม  2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
แจ้งทำเรื่องโอน ติดต่อการเงิน **** ห้ามนำเอกสารใบเสร็จรับเงิน/หน้า BookBank แนบมากับชุดวางบิล
ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ปี 2566  รับวางบิลถึง    วันที่ 31 มกราคม 2567  
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
วันครบกำหนดชำระ 26/4/2024  รับใบเสร็จวันสุดท้าย 22/4/2024  (สำหรับโอนเข้าบัญชี) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ปลายทางธนาคารไทยพาณิชย์ เงินเข้า 26/4/2024  ต่างธนาคาร เงินเข้า 29/4/2024
***  กรณีเอกสารไม่ได้ออกเป็นชุด  ใบเสร็จรับเงินลงวันที่  26/4/2024
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67010233 29/03/2567      
NO.67010234 26/04/2567      
NO.67010234   เลขที่ 24010246  ใบกำกับภาษีเกิน 6 เดือน  นำเอกสารกลับไปแก้ไข 13/2/2567 แจ้งคุณน้อง ทราบ 26/1/2567
NO.67010235 29/02/2567      
NO.67010236 29/02/2567      
NO.67010237 29/02/2567      
NO.67010238 29/03/2567      
NO.67010239 29/02/2567      
NO.67010240 29/02/2567      
NO.67010241 29/02/2567      
NO.67010242 29/02/2567      
NO.67010243 29/03/2567      
NO.67010244 29/03/2567      
NO.67010244   เลขที่ BI6701057  จัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่ได้รับบิลจากหน้างาน ติดต่อหน้างาน นำเอกสารกลับไปแก้ไข 21/2/2567  
NO.67010245 29/03/2567      
NO.67010245   เลขที่ 020/2024  ไม่มีสำเนาใบสั่งซื้อสินค้าแนบมากับชุดวางบิล นำเอกสารกลับไปแก้ไข  31/1/2567 แจ้งคุณปลาทราบ  26/1/2567
NO.67010246 29/03/2567      
NO.67010247 29/03/2567      
NO.67010248   เลขที่ 2401051  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/1/2567 แจ้งคุณกิ๊กทราบ  26/1/2024
NO.67010249 29/02/2567      
NO.67010250 29/02/2567      
NO.67010251 29/03/2567      
NO.67010252 29/02/2567      
NO.67010253 29/02/2567      
NO.67010254   เลขที่ 052/23  ใบแจ้งหนี้รายละเอียดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า ใบวิ่งรถจำนวนไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข  5/2/2567 ไทรติดต่อ 2 ครั้ง ฝากหมายเลขโทรกลับ 26/1/2567  ติดต่อไม่ได้
NO.67010255 29/02/2567      
NO.67010256 29/3/2567      
NO.67010257 29/03/2567      
NO.67010258 29/02/2567      
NO.67010259 29/02/2567      
NO.67010260 29/03/2567      
NO.67010261 29/02/2567      
NO.67010262 29/02/2567      
NO.67010263 29/03/2567      
NO.67010264   เลขที่ 427892  ร้านค้าแจ้งยกเลิกวางบิลเนื่องจากมีการคืนสินค้า คุณธนาเพชรรับเอกสารกลับไปแก้ไข 26/1/2567  
NO.67010265 29/02/2567      
NO.67010266 29/02/2567      
NO.67010267 29/03/2567      
NO.67010268 29/02/2567      
NO.67010269 29/3/2567      
NO.67010270   ประกันผลงาน ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้/วางบิล ร้านค้าส่งใบแจ้งหนี้มาให้ วางบิลใหม่ 29/1/2567 เลขที่เดิม  
NO.67010271   เลขที่ 15466  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับงาน ต้องมีใบทำงานแนบมาด้วย นำเอกสารกลับไปแก้ไข 27/2/2024  
NO.67010272 29/3/2567      
NO.67010273 26/4/2567      
NO.67010274 26/4/2567      
NO.67010275 26/4/2567      
NO.67010276 29/3/2567      
NO.67010277 29/02/2567      
NO.67010278 29/3/2567      
NO.67010279 26/04/2567      
NO.67010279   เลขที่ 6700000292  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 4/3/2567  
NO.67010280   เลขที่  067/008  ไม่มีต้นฉบับใบแจ้งหนี้ วางบิลใหม่เลขเดิม วันที่ 29/1/2567    
NO.67010281 29/03/2567      
NO.67010282 26/04/2567      
NO.67010283 29/03/2567      
NO.67010284 26/04/2567      
NO.67010285   ยกเลิกบัตร    
NO.67010286 26/04/2567      
NO.67010287 29/03/2567      
NO.67010288 29/3/2567      
NO.67010289 29/2/2567      
NO.67010290 29/2/2567      
NO.67010291 26/4/2567      
NO.67010292 23/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010293 26/04/2567      
NO.67010294 26/4/2567      
NO.67010295 29/03/2567      
NO.67010296 26/4/2567      
NO.67010297 26/4/2567      
NO.67010298 29/03/2567      
NO.67010298   เลขที่ IV6701046  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 31/1/2567 แจ้งคุณอธิชาทราบ  26/1/2567
NO.67010299 29/03/2567      
NO.67010300 29/02/2567      
NO.67010301 29/2/2567      
NO.67010302 29/3/2567      
NO.67010303 29/3/2567      
NO.67010304 29/02/2567      
NO.67010305 29/02/2567      
NO.67010306 29/03/2567      
NO.67010307 29/02/2567      
NO.67010308 29/3/2567      
NO.67010309 29/03/2567      
NO.67010310 29/02/2567      
NO.67010311 29/02/2567      
NO.67010312 29/3/2567      
NO.67010313 29/03/2567      
NO.67010314 29/03/2567      
NO.67010315 29/03/2567      
NO.67010316 26/04/2567      
NO.67010316   เลขที่ 231102674 (WOC3B23120009,23090043,23100058  เลื่อนจ่าย จาก 26/4/2567 เป็น 31/5/2567 คุณนัท ทราบ 10/4/2567    
NO.67010317 29/03/2567      
NO.67010318 29/02/2567      
NO.67010319 29/02/2567      
NO.67010320 26/04/2567      
NO.67010321 29/03/2567      
NO.67010322 29/03/2567      
NO.67010323 29/03/2567      
NO.67010324 26/4/2567      
NO.67010325 29/02/2567      
NO.67010326 26/4/2567      
NO.67010327 29/03/2567      
NO.67010328 29/03/2567      
NO.67010329 29/02/2567      
NO.67010330 29/3/2567      
NO.67010331   เลขที่ IV2401020 ,IV2401031  ใบกำกับภาษียอดไม่ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 14/2/2567 แจ้งคุณแนนทางไลน์ คุณแนนรับทราบ  26/1/2567
NO.67010331   เลขที่ IV2312032  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้   นำเอกสารกลับไปแก้ไข 14/2/2567 แจ้งคุณแนนทางไลน์ คุณแนนรับทราบ  26/1/2567
NO.67010332 29/3/2567      
NO.67010333 29/02/2567      
NO.67010334 29/03/2567      
NO.67010335 29/2/2567      
NO.67010336 29/03/2567      
NO.67010337 29/02/2567      
NO.67010338 29/02/2567      
NO.67010339 29/02/2567      
NO.67010339   เลขที่ DR6701000149  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 29/1/2567 คุณเจตนิพัทธ์  รับทราบ 26/1/2567
NO.67010340 29/03/2567      
NO.67010341 29/03/2567      
NO.67010342 29/02/2567      
NO.67010343 26/4/2567      
NO.67010344 29/3/2567      
NO.67010345 29/2/2567      
NO.67010346 29/02/2567      
NO.67010347 29/03/2567      
NO.67010348 29/03/2567 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.67010349 29/3/2567      
NO.67010350 29/3/2567      
NO.67010351 29/03/2567      
NO.67010352 29/03/2567      
NO.67010353 29/03/2567      
NO.67010354 29/02/2567      
NO.67010355 29/02/2567      
NO.67010356 29/2/2567      
NO.67010357 24/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010358 24/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010359 29/02/2567      
NO.67010360 29/03/2567      
NO.67010361 29/02/2567      
NO.67010362 29/3/2567      
NO.67010363 29/3/2567      
NO.67010364 29/03/2567      
NO.67010365 29/02/2567      
NO.67010366 29/02/2567      
NO.67010367 29/3/2567      
NO.67010368 29/02/2567      
NO.67010369 29/3/2567      
NO.67010370 29/03/2567      
NO.67010371 29/02/2567      
NO.67010372 29/02/2567      
NO.67010373 29/3/2567      
NO.67010374 29/3/2567      
NO.67010375 29/03/2567      
NO.67010376   เลขที่ IN000171  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า ,IN000172  ใบกำกับภาษีออกหลังใบส่งสินค้าไม่ได้ นำเอกสารกลับไปแก้ไข 31/1/2567 แจ้งคุณฐิตาภัทร ทราบ 26/1/2567
NO.67010377 29/03/2567      
NO.67010378 29/03/2567      
NO.67010379 29/02/2567      
NO.67010380 24/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010381 24/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010382 24/01/2567 สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณก้อย ต่อ 239  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67010383 29/02/2567      
NO.67010384 29/02/2567      
NO.67010385 29/02/2567