รายงานการรับวางบิล ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 10 เมษายน 2567
วางบิลสัปดาห์ ที่ผ่านมา ดูได้จาก Sheet  ด้านล่าง
* หมายเหตุ    กรุณาเก็บบัตรคิว  วางบิลเพื่อนำมารับเช็ค     หรือแนบมาพร้อมใบเสร็จรับเงินใน กรณีโอนเงิน
กรณีที่เป็นการโอนเงิน  หัก ณ ที่จ่าย  และ  ใบหักเงินประกันผลงาน  จะจัดส่งภายในวันที่  15   ของเดือนถัดไป
***  การรับวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบกับเอกสารและสินค้าที่จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
***  โดยวันที่นัดรับเช็คอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หากเอกสารไม่สมบูรณ์ครบถ้วน
เลขที่บัตรวางบิล วันครบกำหนดชำระ เอกสารที่ไม่รับวางบิล ผู้รับเอกสาร หมายเหตุ
NO.67040104 28/06/2024      
NO.67040105 31/5/2567      
NO.67040106 31/05/2024      
NO.67040107 08/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค   หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040108 08/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค   หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040109 08/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040110 31/05/2024      
NO.67040111 31/05/2024      
NO.67040111   เลขที่ 04/2567  ใบทำงานไม่ตรงตามใบสั่งซื้อสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 18/4/2567  
NO.67040112 28/6/2567      
NO.67040113 31/5/2567      
NO.67040114 26/7/2567      
NO.67040115   สอบถามวันรับเช็ค ติดต่อคุณนุ้ย ต่อ 254  หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040116 28/6/2567      
NO.67040117 31/05/2024      
NO.67040118 31/05/2024      
NO.67040119 31/5/2567      
NO.67040120 28/06/2024      
NO.67040121 31/05/2024      
NO.67040122 08/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040123 31/05/2024      
NO.67040124 28/06/2024      
NO.67040125 28/6/2567      
NO.67040126 26/07/2024      
NO.67040127 26/7/2567      
NO.67040128 28/6/2567      
NO.67040129   เลขที่ 2024030040 ไม่มีลายเซ็นต์ผู้รับสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/4/2567  
NO.67040130 28/6/2567      
no.67040131 28/06/2024      
NO.67040132 26/07/2024      
NO.67040133 28/06/2024      
NO.67040134 28/06/2024      
NO.67040135 31/05/2024      
NO.67040136 26/7/2567      
NO.67040137 28/06/2024      
NO.67040138 28/6/2567      
NO.67040139 28/06/2024      
NO.67040140 28/06/2024      
NO.67040141 26/7/2567      
NO.67040142 31/05/2024      
NO.67040143 26/07/2024      
NO.67040144 28/6/2567      
NO.67040145 09/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040146 28/6/2567      
NO.67040147 26/7/2567      
NO.67040148 31/5/2567      
NO.67040149 31/05/2024      
NO.67040150 28/6/2567      
NO.67040150   เลขที่ 3570103488  จัดซื้อแจ้งยกเลิกวางบิลเนื่องจากไม่ได้บิลจากร้านค้า 19/4/2567 นำเอกสารกลับไปแก้ไข  
NO.67040151 31/05/2024      
NO.67040152 09/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040153 31/05/2024      
NO.67040154 28/06/2024      
NO.67040155 28/6/2567      
NO.67040156 28/06/2024      
NO.67040157 26/07/2024      
NO.67040158 26/7/2567      
NO.67040159 28/06/2024      
NO.67040160 28/06/2024      
NO.67040161 31/05/2024      
NO.67040162 28/06/2024      
NO.67040163 28/06/2024      
NO.67040164 28/6/2567      
NO.67040165   เลขที่ 2024040009  ใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับใบหักประกันผลงาน    
NO.67040166 09/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040167 09/04/2024 สอบถามวันรับเช็ค หลังจากวางบิล 30 วัน    
NO.67040168 31/05/2024 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.67040169 28/06/2024      
NO.67040170 31/05/2024      
NO.67040171 28/6/2567      
NO.67040172 31/05/2024      
NO.67040173 31/05/2024      
NO.67040174 26/07/2024      
NO.67040174   เลขที่ 6700002782  ไม่มีลายเซ็นต์ผู้ส่งสินค้า    
NO.67040175 28/06/2024      
NO.67040176 31/05/2024      
NO.67040177 31/5/2567      
NO.67040178 31/05/2024      
NO.67040179 31/05/2024      
NO.67040180 28/6/2567      
NO.67040181 31/05/2024      
NO.67040182   เลขที่ BI67041002  ใบส่งสินค้าออกก่อนใบกำกับภาษีไม่ได้    
NO.67040183 31/05/2024      
NO.67040184 31/05/2024      
NO.67040185 28/06/2024      
NO.67040187 28/06/2024      
NO.67040188 28/6/2567      
NO.67040189 31/05/2024      
NO.67040190 28/6/2567      
NO.67040191 28/06/2024      
NO.67040192 28/06/2024      
NO.67040193 31/05/2024      
NO.67040194 26/07/2024      
NO.67040195   เลขที่ BI6704-00053  ไม่มีต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า นำเอกสารกลับไปแก้ไข 22/4/2567  
NO.67040196 28/6/2567      
NO.67040197 31/05/2024      
NO.67040198 31/5/2567 ติดต่อคุณปุ้ยรับใบเสร็จรับเงินคืน    
NO.67040199 26/7/2567      
NO.67040200 28/6/2567      
NO.67040201 28/06/2024      
NO.67040202 26/07/2024      
NO.67040203 28/06/2024      
NO.67040204 28/06/2024      
NO.67040205 31/05/2024      
NO.67040206 28/6/2567      
NO.67040207 31/5/2567      
NO.67040208 31/05/2024      
NO.67040209 31/05/2024      
NO.67040210 31/05/2024      
NO.67040211 31/05/2024      
NO.67040212 28/06/2024      
NO.67040213 28/06/2024      
NO.67040214 28/06/2024      
NO.67040215 28/06/2024      
NO.67040216 31/05/2024      
NO.67040217 28/06/2024      
NO.67040218 31/05/2024      
NO.67040219 28/06/2024      
NO.67040220 26/7/2567