ข้อมูลนักลงทุน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559
21/04/2560
รายงานประจำปี 2560
21/04/2561
รายงานประจำปี 2561
23/04/2562
รายงานประจำปี 2562
21/04/2563
แบบ 56-1 One Report ปี 2563
06/04/2564
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
29/03/2565
contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021-2022 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited