เกี่ยวกับเรา
×

ประวัติความเป็นมา

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2538 จาการรวมตัวของวิศวกรและสถาปนิกที่มีประสบการณ์ความรู้และความชำนาญในแขนงต่างๆประกอบด้วยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทุกประเภทที่มีลูกค้าทั้งจากภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน

โดยลักษณะงานก่อสร้างจะมีโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง จนถึงโครงการขนาดกลางและเล็กที่ต้องดูรายละเอียดอย่างใกล้ชิด

ในปี 2540 ได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย ได้พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีแบบหล่อสำเร็จ (Pre-Cast Technology) โดยร่วมลงทุนไปกว่า 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง Mass Product บริษัทได้พัฒนาบุคลากรในทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และได้มีการสนับสนุนด้านการอบรบศึกษาค้นคว้าจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานตรงตามความต้องการและเสร็จตามเวลา

ปี 2547 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเข้าถือหุ้นในบริษัท พีซีเอ็ม แมททีเรียล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ในสัดส่วน 99.99% ซึ่งบริษัทพีซีเอ็มเป็นผู้นำในด้านการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปหลายชนิด เช้น แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ (Prestressed Floor Planks) แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบชนิดกว้าง (Hollow Core Slab) คานรั้วสำเร็จรูป (Fence Beam) โดยมีกำลังผลิตประมาณ 3,600,000 ตารางเมตรต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นกำลังผลิตที่มากที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้น พีซีเอ็ม ยังมีชื่อเสียงในการผลิตชั้นงานคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) เพื่อใช้ในการประดับภายนอกของงานสถาปัตยกรรม เช่น หัวเสา บัว ลวดลายปูนหล่อแบบขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดและประณีต จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มสถาปนิกเป็นอย่างดีทั้งในและนอกประเทศ

ปี 2548 บริษัทได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทดำเนินการนำหุ้นสามัญทั้งหมดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำการจัดสรรให้แก่นักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญตามคำขวัญของบริษัท “Together, We Build Trust” โดยเน้นในด้านการสร้างงานที่มีคุณภาพงบประมาณที่เหมาะสมและการดำเนินงานที่ตรงต่อเวลา นอกนั้นยังคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มิอาจละเลยได้ตามกรอบนโยบายบริษัท

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited