ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน

งบการเงินปี 2567


งบการเงินไตรมาส 1    


  
งบการเงินปี 2566


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2         งบการเงินไตรมาส 3       งบการเงินประจำปี 2566


  
งบการเงินปี 2565


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2         งบการเงินไตรมาส 3       งบการเงินประจำปี 2565งบการเงินปี 2564


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2        งบการเงินไตรมาส 3      งบการเงินประจำปี 2564งบการเงินปี 2563


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2        งบการเงินไตรมาส 3        งบการเงินประจำปี 2563งบการเงินปี 2562


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2        งบการเงินไตรมาส 3        งบการเงินประจำปี 2562งบการเงินปี 2561


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2        งบการเงินไตรมาส 3        งบการเงินประจำปี 2561งบการเงินปี 2560


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2        งบการเงินไตรมาส 3      งบการเงินประจำปี 2560งบการเงินปี 2559


งบการเงินไตรมาส 1        งบการเงินไตรมาส 2        งบการเงินไตรมาส 3        งบการเงินประจำปี 2559 

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited