ข้อมูลนักลงทุน

ข่าวผู้ถือหุ้น

:: Review for AGM 2023 [20/04/2566]
:: Review for AGM 2022 [22/04/2565]
:: สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ ESG100 ปี 60 ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน  [31/05/2560]ลงทะเบียน E-AGM


:: แนบ 10 ลงทะเบียน E-AGMข่าวประชาสัมพันธ์


:: หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  (New)     หนังสือมอบอำนาจแบบ ค
:: Proxy PB 2567  (New)
:: หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
:: Proxy PB 2566
:: หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
:: Proxy PB 2565
:: หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
:: Proxy PB 2564
:: หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563(แก้ไขสถานที่จัดประชุม)
:: Proxy PB 2563(แก้ไขสถานที่จัดประชุม)
:: หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
:: Proxy PB 2563
:: แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (24 มีนาคม 2563)
:: Guideline for the Shareholders for attending the 2020 (23 March 2020)รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น


:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2557
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2564 
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2565 
:: รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566 (new)


การนำเสนอ ระเบียบวาระการประชุม


:: เสนอวาระการประชุม ปี 2567 (new)
:: เสนอชื่อกรรมการ ปี 2567 (new)
:: เสนอวาระการประชุม ปี 2566 
:: เสนอชื่อกรรมการ ปี 2566 
 


 

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited