ข้อมูลนักลงทุน

การจัดอันดับความน่าเชื่อเถือ


2566  :      Company Rating : BBB                             27/02/2566                                        Download     


2565  :      Company Rating : BBB                             23/02/2565                                        Download     


2564  :      Company Rating : BBB                             22/02/2564                                        Download     


2563  :      Company Rating : BBB                             21/02/2563                                        Download     


2562  :      Company Rating : BBB                             08/03/2562                                        Download     


2561  :      Company Rating : BBB                             20/02/2561                                        Download     


2560  :      Company Rating : BBB                             11/04/2560                                        Download     


 

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited