ข้อมูลนักลงทุน

การจัดอันดับความน่าเชื่อเถือ

Company Rating : BBB-
04/02/2559
Company Rating : BBB
11/04/2560
Company Rating : BBB
20/02/2561
Company Rating : BBB
08/03/2562
Company Rating : BBB
21/02/2563
contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited