เกี่ยวกับเรา
×

ขอบเขตงาน


      
งานก่อสร้างด้านอาคาร บริษัทเป็นผู้นำการก่อสร้างด้านอาคาร โดยมีความชำนาญด้านก่อสร้างหลายประเภท ได้แก่ ประเภทอาคารสำนักงาน โครงการบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงเรียนผลงานของบริษัทในแต่ละโครงการที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทในเรื่องคุณภาพงาน การส่งมอบงานตรงตามเวลาการประสานงานที่ดีระหว่างทีมงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบในงานภายใต้ทีมงานบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ


      
งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงงานอิเล็คทรอนิค โรงเก็บสินค้า


     
งานก่อสร้างด้านงานระบบ งานก่อสร้างด้านงานระบบของบริษัท ได้แก่ งานระบบน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบปะปา สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ


      
งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค งานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานที่บริษัทกำเนินงานได้แก่ งานคมนาคม งานระบบสาธารณูปโภคผลงานก่อสร้างของบริษัทที่ผ่านมามีอยู่มากมายหลายโครงการเช่น บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า สะพานทางเชื่อม งานถนน งานวางท่อระบายน้ำ เป็นต้น


      
งานออกแบบและงานก่อสร้าง บริษัทสามารถให้บริการด้านงานออกแบบ และก่อสร้างพร้อมกันในลักษณะการทำงานแบบ Fast Track ในรูปแบบ Design and Build เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย


      
งานตกแต่งภายในบริษัทมีทีมงานให้บริการออกแบบตกแต่งภายในครบวงจร ให้คำปรึกษาตามความต้องการและรสนิยมของลูกค้า ตลอดจนบริการรับเหมางานฟอร์นิเจอร์ งานเหล็ก งานหิน และงานป้าย


 

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited