ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2565

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2565

บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021-2022 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited