งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2567

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2567 ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 สถานที่ อิมแพค เมืองทองธานี ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2567 บริษัท พรีบิลท์ จํากัด (มหาชน)

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited