คลิก คอนโดมิเนียม

×

โครงการ :คลิก คอนโดมิเนียม

เจ้าของโครงการ :บริษัท เดวี่ เรสชิเดนช์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ :สุขุมวิท 65

มูลค่าโครงการ :139,000,000

ระยะเวลาก่อสร้าง :พ.ค.2550 - พ.ค.2551

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021-2022 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited