เดอะ ทรัสต์ เรสซิเดนช์ ปิ่งเกล้า

×

โครงการ : เดอะ ทรัสต์ เรสซิเดนช์ ปิ่งเกล้า

เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะ คอนฟิเด้นซ์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ถนนปิ่นเกล้า

มูลค่าโครงการ : 1,140,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : พฤศจิกายน 2553 ถึง ตุลาคม 2555

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021-2022 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited