ดี 65 คอนโดมิเนียม

×

โครงการ : ดี 65 คอนโดมิเนี่ยม

เจ้าของโครงการ : บริษัท ดี-เวล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : สุขุมวิท 65

มูลค่าโครงการ : 270,000,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : ก.พ. 2551 - มิ.ย. 2552

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021-2022 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited