คอนโดมิเนียม เลอ โมนาโค

×

โครงการ :คอนโดมิเนียม เลอ โมนาโค

เจ้าของโครงการ :บริษัท ไอ.ที.ดี.เอส.จำกัด

ที่ตั้งโครงการ :พหลโยธิน 11

มูลค่าโครงการ :149,600,000 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง :ก.พ.2550 -ธ.ค.2551

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค      

Copyright © 2021-2022 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited