ข้อมูลนักลงทุน

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  
 

 

             ในปี 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้ 4,631.86 ล้านบาท มีกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 220.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.713 บาท/หุ้น โดยเมื่อรวมรายได้ของบริษัทย่อยแล้ว ทำให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,774.57 ล้านบาท มีกำไรประมาณ 354.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นตามงบการเงินรวม 1.150 บาท/หุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เพื่อขออนุมัติ 
             ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังได้รับผลกระทบในเรื่องของความผันผวนของราคาของต้นทุนก่อสร้างที่ปรับสูงขึ้นจากเดิม เนื่องจากปัญหาเรื่องขอ สงคราม ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และโรคระบาด covid19 ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว  ประกอบกับประเทศใหญ่อย่างจีน ยังมีมาตรการเข้มข้นในการเปิดประเทศ ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัว   
สำหรับปี 2566 เมื่อพิจารณาจากงานในมือของบริษัทฯ (Backlog)  แม้ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างจะมียอดลดลงจากระดับปกติ แต่บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถหางานได้ในช่วงปี 2566 เพื่อเป็นฐานรายได้สำหรับปีถัดๆไป  ซึ่งเมื่อรวมกับ Backlog ในส่วนงานธุรกิจผลิตผลิตแผ่นพื้นสำเร็จ รวมไปถึงผลตอบแทนของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ และ กำไรได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา 
             ในโอกาสนี้ ผมและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนและมอบความเชื่อมั่นไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงาน ในความเสียสละ ทุ่มเท และมุ่งมั่นที่มีให้แก่บริษัทตลอดมา และมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือกันของทุกฝ่ายและด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพ บริษัทฯ จะสามารถผ่านอุปสรรค ความท้าทาย ต่างๆในอนาคต รวมถึงสร้างผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่ทุกท่านได้ต่อไป
 

                                                                                                                                                                                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                                                                                                                                             (นายวิโรจน์  เจริญตรา)
                                                                                                                                                                                                                                                             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                                                                                                                                                                                                                                                 20 มีนาคม 2566

contact us

×

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 503 ชั้น 1 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02 960 1380-9
แฟกซ์ : 02 960 1394
อีเมล: admin@prebuilt.co.th
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000061


ระบบวางบิลออนไลน์ | ตรวจสอบวันรับเช็ค  | นโยบาย CCTV

Copyright © 2021-2024 prebuilt.co.th all right are reserved. Pre-Built Public Company Limited