31กรกฎาคม-2สิงหาคม   7สิงหาคม-9สิงหาคม   15สิงหาคม-16สิงหาคม   21สิงหาคม-23สิงหาคม   28สิงหาคม-30สิงหาคม   4กันยายน-6กันยายน   11กันยายน-13กันยายน   18กันยายน-20กันยายน   25กันยายน-27กันยายน   2ตุลาคม-4ตุลาคม   9ตุลาคม-11ตุลาคม   16ตุลาคม-18ตุลาคม   23ตุลาคม-25ตุลาคม   30ตุลาคม-1พฤศจิกายน   6พฤศจิกายน-8พฤศจิกายน   13พฤศจิกายน-15พฤศจิกายน   20พฤศจิกายน-22พฤศจิกายน   27พฤศจิกายน-29พฤศจิกายน   4ธันวาคม-6ธันวาคม   11ธันวาคม-13ธันวาคม   18ธันวาคม-20ธันวาคม   25ธันวาคม-27ธันวาคม   3 มกราคม    8 มกราคม-10มกราคม   15มกราคม-17มกราคม   22มกราคม-24มกราคม   29มกราคม-31มกราคม   5กุมภาพันธ์-7กุมภาพันธ์   12กุมภาพันธ์-15กุมภาพันธ์   19กุมภาพันธ์-21กุมภาพันธ์   27กุมภาพันธ์-28กุมภาพันธ์   4มีนาคม-6มีนาคม   11มีนาคม-13มีนาคม   18มีนาคม-20มีนาคม   25มีนาคม-27มีนาคม   1เมษายน-3เมษายน   8เมษายน-10เมษายน   22เมษายน-24เมษายน