4 ตุลาคม - 6 ตุลาคม   11ตุลาคม-12ตุลาคม   18ตุลาคม-20ตุลาคม   25ตุลาคม-27ตุลาคม   1พฤศจิกายน-3พฤศจิกายน   8พฤศจิกายน-10พฤศจิกายน   15พฤศจิกายน-17พฤศจิกายน   22พฤศจิกายน-24พฤศจิกายน   29 พฤศจิกายน-1ธันวาคม   7ธันวาคม-8ธันวาคม   13ธันวาคม-15ธันวาคม   20ธันวาคม-22ธันวาคม   27ธันวาคม-29ธันวาคม   4 มกราคม-5 มกราคม   10 มกราคม -12 มกราคม   17 มกราคม-19มกราคม